News

ถ้าถามถึงว่าการที่เราจะเข้าสู่อาเซียนนั้นเป็นการดีเป็นผลดีอีกต่างหากเราได้เปิดโลกกว้างเปิดโลกใหม่อีกต่างหาก ก็ถือเป็นโชคดีอีกด้วยที่การนำเข้ารถยนต์นั้นก็เป็นส่วนเกี่ยวข้องเป็นส่วนประกอบอีกด้วยที่ทำให้การค้าขายรถยนต์จากประเทศหนึ่งมาสู่อีกประเทศหนึ่งอีกด้วยและยังเป็นการค้าตลาดขายรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุด