News

ย้อนกลับไปสัก 5 ปีก่อน รถยนต์พลังงานทางเลือกกลายเป็นหัวข้อของนักเลงรถเกือบทุกวงสนทนา หลายคนเริ่มคิดกันว่า พลังงานทางเลือกจะเข้ามาเปลี่ยนวงการรถยนต์ให้เปลี่ยนใจจากน้ำมัน หนึ่งในพลังงานทางเลือกที่มีคนพูดถึง ใช้กันมากสุดหนีไม่พ้นแก๊ส ซึ่งมีอยู่สองชนิดคือ แก๊ส CNG