การผลิตรถยนต์ต่อความต้องการของตลาด

      Comments Off on การผลิตรถยนต์ต่อความต้องการของตลาด

tjfghj2556

ปัจจุบันนี้แน่นอนว่าการผลิตและส่งออกรถยนต์จำนวนมากมาย เพื่อให้พอดีกับความต้องการของประชากรในโลก แต่หากมองกันดีๆ แล้ว ตามสถิติบ่งบอกว่ามีการผลิตรถยนต์เกินจำนวนความต้องการของประชากรอย่างมาก เพราะในทุกๆ ปีรถแต่ละรุ่นจะมีการผลิตขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง แต่ในขณะเดียวกันประชากรในบางประเทศก็ไม่ได้ต้องการรถยนต์ที่มากมายขนาดนั้น ทั้งความพร้อมในหลายๆ ด้าน เช่นค่าน้ำมันที่สูงขึ้น , การตกงาน , เศรษฐกิจภายในประเทศไม่ดีเช่นเคย จึงจะเห็นได้ว่าจะมีรถที่ตกรุ่นเป็นจำนวนมาก รวมถึงถูกขายต่อให้กลายเป็นรถมือ 2

ในทุกๆ ปีจะมีรถยนต์จากหลายยี่ห้อส่งออกไปขายและได้มีการพัฒนาเป็นรุ่นต่างๆ แตกต่างกัน สิ่งที่สามารถทำให้รถยนต์ขายได้อย่างต่อเนื่องในประเทศไทยอาจเป็นเพราะนโยบายรถยนต์คันแรกที่เข้ามาช่วยให้ประชาชนตัดสินใจซื้อรถได้ง่ายมากขึ้น แต่ก็ยังมีบางครัวเรือนที่มีรถยนต์รวมกันมากกว่า 1 คัน แต่ด้วยเวลานี้ปัญหาไม่ใช่ที่รถยนต์แต่เพราะด้วยค่าน้ำมันที่แพง และเศรษฐกิจที่หดตัวลงทำให้ประชากรในประเทศต่างๆ เริ่มที่จะไม่กล้าซื้อรถกันมาก บวกกับการจราจรในประเทศไทยที่ติดขัดพอสมควร ทำให้มีตัวเลือกอย่างการใช้รถไฟฟ้าในการเดินทางที่สะดวกและรวดเร็วกว่า

จึงทำให้ครอบครัวหลายๆ ครอบครัวตัดสินใจที่จะมีรถยนต์เพียงคันเดียวก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้ว ทำให้มีรถยนต์จำนวนมากที่ขายไม่ได้และต้องตกรุ่นตามไป แต่นั้นก็ยังสามารถนำอะไหล่ออกมาขายใหม่ได้ หากเทียบกับการขาดทุนของผู้ผลิตแล้ว นับว่าไม่ทำให้เกิดผลกระทบได้เลย เพราะก็ยังมีบางกลุ่มที่ต้องการรถรุ่นที่ใหม่กว่าแล้วเลือกที่จะขายรถคันเก่าต่อจึงกลายเป็นรถมือ 2 ได้ และรถยนต์ขายดีที่สุดส่วนมากจะเป็นตระกูลในรถกระบะ ด้วยอาจเพราะการใช้งานได้หนักมากกว่ารถเก๋ง จึงทำให้ผู้ประกอบการเลือกที่จะเปลี่ยนรถคันใหม่เพื่อความปลอดภัยของตัวเอง