มลพิษที่มาพร้อมกับรถยนต์

      Comments Off on มลพิษที่มาพร้อมกับรถยนต์

juirtjhit435

ซึ่งแน่นอนรถยนต์คือปัญหามลพิษอันดับ 1 ที่สร้างมลพิษในอากาศมากที่สุดเหตุด้วยจำนวนรถบนทางถนนที่เยอะและแออัด จึงทำให้ควันที่ผลิตออกมาจากท่อไอเสียคือตัวการชั้นดีที่ทำให้เกิด มลพิษทางอากาศอย่างมากมายและไม่ใช่แค่จากท่อรถยนต์ในแต่ละคันเท่านั้น ยังรวมไปถึงห้องเครื่องของรถที่ออกมาจากกระโปรงหน้าด้วยเช่นเดียวกัน ทำให้ยิ่งมีการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น นั้นหมายถึงสร้างมลพิษให้กับโลกมากขึ้นตามมา

ทำให้ในตอนนี้มีการเริ่มที่จะรณรงค์ให้เดินทางด้วยรถประจำทางบ้าง , งดการใช้รถยนต์บ้าง และก็มีผู้ใช้รถจำนวนไม่น้อยเลยที่คิดว่ารถยนต์คันเล็กคงจะไม่สร้างมลพิษทางอากาศมากมายอะไร แต่ลองคิดสิว่า1 คันต่อ 1 ท่อไอเสียที่ผลิตควันขึ้นมา แล้วหากมีการใช้รถถึงหนึ่งแสนคัน นั้นหมายความมีแหล่งผลิตควันพิษเหล่านี้ถึงหนึ่งแสนควันพิษต่อ 1 วินาทีเลยทีเดียว แต่ภายหลังบริษัทที่ผลิตออกแบบรถยนต์ได้เริ่มมีการออกแบบให้รถยนต์มีการสร้างควันพิษที่น้อยลง เพื่อตอบสนองความต้องการที่ลดภาวะโลกร้อน แม้กระทั้งมีนโยบายจากทางรัฐบาลด้วยเช่นกัน ว่าให้รถเก่าหรือรถยนต์ที่ไม่ได้มีการตรวจสภาพที่กลายเป็นแหล่งผลิตควันดำไม่ให้มีสิทธิวิ่งบนท้องถนน จึงเป็นสัญญาณอันดีที่บ่งบอกว่าอย่างน้อยเราก็เห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้ ไม่ใช่แค่ใช้รถยนต์ไปวันๆ โดยไม่คำนึงถึงเรื่องนี้เลย

แต่ด้วยในอนาคตได้มีแนวความคิดจากเหล่าผู้ผลิตรถยนต์ว่าต้องให้รถยนต์นั้นผลิตมลพิษทางอากาศให้น้อยที่สุด และมีนโยบายที่เพื่อหวังจะลดจำนวนรถยนต์ในท้องถนน ดังนั้นประชาชนทุกคนควรที่จะคำนึงให้มากๆ ถึงการจะซื้อรถยนต์และการใช้รถยนต์ในแต่ละครั้งให้ดีเพื่อตัดปัญหา เพราะไม่ใช่แค่ลดการสร้างมลพิษทางอากาศเท่านั้น ยังช่วยให้ลดการแออัดของท้องถนนได้ด้วย และยังช่วยประหยัดในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างน้ำมันได้เป็นอย่างดี