มุ่งสู่อาเซียนตลาดซื้อขายรถยนต์

      Comments Off on มุ่งสู่อาเซียนตลาดซื้อขายรถยนต์

carallถ้าถามถึงว่าการที่เราจะเข้าสู่อาเซียนนั้นเป็นการดีเป็นผลดีอีกต่างหากเราได้เปิดโลกกว้างเปิดโลกใหม่อีกต่างหาก

ก็ถือเป็นโชคดีอีกด้วยที่การนำเข้ารถยนต์นั้นก็เป็นส่วนเกี่ยวข้องเป็นส่วนประกอบอีกด้วยที่ทำให้การค้าขายรถยนต์จากประเทศหนึ่งมาสู่อีกประเทศหนึ่งอีกด้วยและยังเป็นการค้าตลาดขายรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศในประชาคมอาเซี่ยนอีกด้วยเพราะตลาดกลางการซื้อขายรถยนต์นั้นอยู่ที่ประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยนั้นมีการผลิตและส่งออกรถยนต์เป็นประเทศแลกๆอีกด้วยที่มีการส่งออกรถยนต์มากอีกด้วยและประเทศที่มีการสร้างและส่งออกการผลิตรถยนต์น้อยที่สุดก็คือประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพราะว่าประเทศของเค้านั้นยังไม่ได้มีการผลิตและสร้างรถยนต์ที่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานจากกระทรวงคมนาคมอีกด้วยและยังติดเรื่องปัญหาเกี่ยวกับเครื่องมาที่ใช้สร้างรถยนต์นั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการอีกด้วยและยังขนาดพนักงานที่มีความรู้ความเข้าใจอีกด้วยนั่นเองในด้านเครื่องยนต์อีกด้วยและรถยนต์นั้นที่ออกมาสู่ท้องตลาดก่อนที่จะตกถึงมือลูกค้านั้นต้องผ่านการตรวจเช็คอย่างดีก่อนอย่างรอบครอบอีกด้วยไม่จะเกิดข้อสงใสสักถามที่ว่าทำไมสร้างขึ้นมาเสร็จแล้วใช้งานได้เลยไม่ผ่านการตรวจสอบการใช้งานก่อนหรออย่างไรและที่ประเทศที่ได้รับได้ยอมรับจากทั่วทุกมุมโลกว่าได้ป่านการตรวจสอบและสร้างสรรค์รถยนต์ที่ได้ตามเกณฑ์และผ่านการตรวจเช็คอย่างดีเยี่ยมจากองค์กรแล้ว ประเทศนั้นก็คือประเทศญี่ปุ่นเพราะว่าเป็นประเทศแรกๆต้นๆของโลกที่ได้สร้างรถยนต์ขึ้นมาใช้ขับขี่กันบนตามท้องถนนนั่นเองเพราะว่าเป็นประเทศที่มีการสร้างเทคโนโลยีที่ทันสมัยอีกด้วยและยังมีข่าวออกมาด้วยอีกว่าในปีสองพันห้าร้อยยี่สิบสองอีกด้วยเพราะว่าประเทศญี่ปุ่นของเค้านั้นจะมาการสร้างรถยนต์ที่สามารถไม่ต้องมีคนขับเพราะว่าจะประหยัด ความสะดวกสบายมากอีกด้วยดังนั้นดังนั้นประเทศญี่ปุ่นจึงเป็นประเทศมหาอำนาจทางการผลิตรถยนต์นั่นเอง